Educació Primària

"L'art suprem del mestre consisteix en despertar la motivació, el goig de l'expressió creativa i del coneixement" Albert Einstein

 

A Primària els nens i nenes van adquirint i consolidant les competències pròpies de l'etapa de 6 a 12 anys. Es treballen els diferents continguts curriculars (llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, matemàtiques, coneixement del medi natural i del medi social, educació artística, educació física i cultura religiosa) i tot en un entorn d'aprenentatge basat en les competències pròpies del segle XXI.

 

 

COM ENSENYEM?

- Adaptem els ensenyaments als diferents ritmes d'aprenentatge.

- Es potencia el treball tutorial per mitjà de sessions individuals i col·lectives.

- Potenciant metodologies innovadores i motivadores mitjançant el treball per projectes, el treball interdisciplinar i globalitzat.

- Es treballa per una educació en valors d'autonomia, de responsabilitat, de sociabilitat i solidaritat i morals.

- Es valora l'esforç, la constància i la tenacitat.

- Sensibilització artística a través del teatre.

- Gestió de les emocions.

- Estimulació de les capacitats.

- Escola 2.0.

- Treball en equip i cooperatiu.

- Participació en festes populars i tradicionals.

- Estimulació de la llengua anglesa amb una auxiliar de conversa nadiua.

- Sortides culturals d'un dia trimestrals, sortides per l'entorn i colònies.

- Reforç i suport en les àrees de Llengua i Matemàtiques per assegurar uns bons resultats acadèmics.

- Ampliació horària de Llengua Anglesa amb personal nadiu en grups reduïts.

 

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

- Comunicació estreta amb les famílies.

- Tracte diari a entrades i sortides.

- Xarxes socials (Instagram, Facebook, Twitter).

- Reunions personalitzades, individuals i en grup.

- Comunicació diària amb les famílies a través de la plataforma ClickEdu.

 

SERVEIS

- Horari de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h.

- Acollida matinal a partir de les 7:30h del matí.

- Cuina d'elaboració pròpia amb opció a tiquet de menjador diari.

- Extraescolars diàries.

- Servei psicopedagògic.

- Casal d'estiu (juny i juliol).

- Summer Camp: Possibilitat del alumnat (a partir de 3r) de gaudir d'unes colònies d'estiu en anglès, amb l'objectiu de practicar la llengua anglesa en un entorn lúdic i vivencial.

- Beques per a famílies.

 

I A L'ETAPA DE PRIMÀRIA QUÈ FEM? (FES CLIC AQUÍ)També et pot interessar...