Educació Infantil

"L'art d'ensenyar és l'art d'ensenyar a descobrir"  Mark Van Doren 

 

Durant l'etapa de 3 a 6 anys es treballen les tres àrees curriculars:

  • Descoberta d'un mateix.
  • Dscoberta de l'entorn natural i social.
  • Intercomunicació i llenguatges (matemàtiques, llengua catalana, llengua anglesa, música i plàstica).

Prioritzant el treball d'hàbits i la realització de treballs transversals i interdisciplinaris.

 

COM ENSENYEM?

- Adaptem els ensenyaments als diferents ritmes d'aprenentatge.

- Seguiment tutorial.

- Potenciant metodologies innovadores i motivadores com els espais d'aprenentatge.

- Fomentant hàbits, valors, actituds i relacions humanes i socials.

- Sensibilització artística a través del teatre.

- Gestió de les emocions.

- Estimulació de les capacitats.

- Escola 2.0.

- Fomentant el joc, entorns lúdics i la creativitat.

- Estimulació dels sentits.

- Participació en projectes de l'escola (Tutti-Fruiti, escola verda, LAB 0_6, etc.).

- Treball cooperatiu.

- Participació en festes populars i tradicionals.

- Estimulació de la llengua anglesa amb una auxiliar de conversa nadiua.

- Sortides culturals d'un dia trimestrals, sortides per l'entorn i colònies.

 

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

- Comunicació estreta amb les famílies.

- Tracte diari a entrades i sortides.

- Xarxes socials (Instagram, Facebook, Twitter).

- Reunions personalitzades, individuals i en grup.

- Comunicació diària amb les famílies a través de la plataforma ClickEdu.

 

SERVEIS

- Horari de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h.

- Acollida matinal a partir de les 7:30h del matí.

- Cuina d'elaboració pròpia amb opció a tiquet de menjador diari.

- Extraescolars diàries.

- Servei psicopedagògic.

- Casal d'estiu (juny i juliol).

- Beques per a famílies.

 

VOLS SABER QUE ES FA A L'ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL? (FES CLIC AQUÍ)També et pot interessar...