Fotos

ESPAIS D'APRENENTATGE AL PARVULARI: ATELIER

Un dels objectius d'aquest espai és afavorir la creativitat, la lliure expressió i la imaginació dels infants, tot millorant la coordinació óculo-manual i la psicomotricitat fina.