Atenció al públic:

8h-13h/15h-17h

Joaquima de Vedruna, 2

08650 Sallent

938 370 520

vedrunasallent@vedruna.cat

Educació infantil

ELS PETITS DE L'ESCOLA

(DE 3 A 6 ANYS)

Mirades que aprenen

L’aprenentatge que fan els infants en aquesta etapa se centra en els seus talents, interessos, necessitats i capacitats. Un aprenentatge personalitzat on, en les diferents propostes educatives, hi tenen cabuda tots els alumnes, indistintament de les seves potencialitats o dificultats. Cerquem un aprenentatge significatiu.

L’escola proporciona un clima familiar proper i un entorn de confiança on els alumnes se senten acollits i motivats. Els acompanyem en el seu procés d’aprenentatge i en el seu creixement personal.

 • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant­-se de les seves possibilitats.
 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
 • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.
 • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar­-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
 • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.
 • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica dels conflictes.
 • Comportar­-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
 • Iniciació del procés de lectoescriptura a I3 a través d’activitats orals i de psicomotricitat fina, manipulatives i vivencials, per passar al traç amb llapis i paper quan l’infant ja està preparat. Partim de la lletra majúscula i del propi nom.
 • Treball dels sons i les grafies de cada una de les lletres i activitats encarades a desenvolupar la consciència fonològica dels infants, partint de contextos i situacions significatives per als infants.
 • Oportunitats d’interacció amb els llibres i lectures per potenciar l’hàbit lector i el gust per la lectura des de ben petits.
 • Ús de “Bee-bots” que permeten reforçar i ampliar continguts que es treballen a l’aula i són un mitjà de motivació per als alumnes.
 • Treball amb les tauletes digitals que ajuden en la pràctica educativa i són una bona eina per adquirir nous coneixements.
 • PDI en totes les aules.
 • Auxiliar de conversa nadiu o nadiua.
 • Sessions setmanals d’anglès amb l’auxiliar de conversa per sensibilitzar els infants de forma progressiva envers aquesta llengua estrangera.
 • Estones de pati i aula on l’auxiliar de conversa s’adreça als infants en anglès d’aquesta manera es pretén que aquesta llengua estigui present en situacions quotidianes del dia a dia de l’escola amb l’objectiu que l’aprenentatge d’aquest idioma es faci de forma natural.
 • Espais d’aprenentatge en anglès.
 • Psicomotricitat en anglès.

Els projectes parteixen dels interessos i les preguntes dels alumnes, afavorint l’aprenentatge significatiu ja que té molt en compte els seus coneixements previs. Es treballa de manera globalitzada, combinant el treball cooperatiu i individual. Les sortides i excursions complementen aquests aprenentatges.

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes d’activitats i materials, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, pensar, inventar, imaginar, expressar, compartir, emocionar-se… i interactuar amb els companys d’I3, I4 i I5. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

 • El Projecte DUNA, s’adreça a l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil i neix amb la voluntat de treballar l’àrea de Cultura Religiosa a l’escola.
 • La DUNA és una erugueta que viu en una capsa, que al final d’Educació Infantil –I5- es convertirà en una bonica papallona. La DUNA creix i ens ajuda a créixer.
 • La DUNA, doncs, com a ésser màgic, serà la que ens farà de fil conductor de totes les activitats i ens transportarà, mitjançant les seves propostes a treballar tota mena d’activitats relacionades amb sis valors: l’amistat, el perdó, l’alegria, l’agraïment, l’esforç i el compartir.
 • La comunicació amb la família ha de ser fluida i constant per consolidar les bases dels aprenentatges dels més petits i petites. Per aquest motiu hi haurà un tracte directe i diari a les entrades i sortides i s’estableix la comunicació diària amb les famílies a través de la plataforma o App de ClickEdu
 • Entrevistes individuals.
 • Entrega d’informes al primer i tercer trimestre.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website