Atenció al públic:

8h-13h/15h-17h

Joaquima de Vedruna, 2

08650 Sallent

938 370 520

vedrunasallent@vedruna.cat

Educació primària

ADQUIRINT I CONSOLIDANT COMPETÈNCIES

(DE 6 A 12 ANYS)

Aprendre a aprendre

En aquesta etapa s’adquireixen les habilitats i competències aplicables a la vida quotidiana i es potencien bons hàbits de treball i d’organització així com una bona educació, també en valors, per tal de formar joves que sàpiguen gestionar-se personalment i socialment en l’entorn del segle XXI.

Per assolir les competències combinen diverses metodologies i incorporem les tecnologies per a l’aprenentatge i la comunicació.

 • Fomentar l’ús a les aules d’estratègies metodològiques cooperatives, a partir de reptes de situacions quotidianes.
 • Desenvolupar estratègies de treball que animin els alumnes a interrelacionar-se, donant resposta a situacions reals.
 • Donar resposta afectiva i efectiva als conflictes i demandes quotidianes.
 • Planificar aprenentatges motivadors a partir d’interessos dels alumnes perquè aquests esdevinguin vivencials, significatius i propers.
 • Fer que els nens estiguin a gust a l’escola, es sentin acollits, valorats i estimats.
 • Ser referents en actituds. Projectar una imatge positiva, respectuosa i dialogant.
 • Implicar les famílies en els projectes educatius i en els processos de millora de l’espai.
 • Fomentar el sentit de pertinença i un clima de confiança.
 • Mostrar-nos com a referents en el marc de la cultura de l’esforç i inculcar hàbits de treball i d’estudi.
 • Organitzar l’aula adjudicant rols a cadascú i fent entendre que el paper de cadascú és important i necessari.
 • Estimular el gust per les presentacions acurades, per les reflexions prèvies i per les exposicions públiques.
 • Incorporar metodologies que integrin la interdisciplinarietat, la manipulació, la cooperació i l’experimentació.
 • Adaptar els continguts a la realitat de l’entorn.
 • Enfortir el treball cooperatiu i grupal.
 • Projectar el treball realitzat més enllà de l’escola.
 • Presentar tasques, incentivant la imaginació, l’expressió i les aplicacions més pràctiques.
 • Incorporar sistemàticament i transversalment la tecnologia digital com a eina d’ensenyament-aprenentatge.
 • Despertar la consciència ecològica mitjançant el contacte amb l’entorn natural i la incorporació de pràctiques relacionades amb el reciclatge, la reducció i la reutilització.
 • Incentivar la participació activa a través de l’organització de comissions, la distribució de responsabilitats i el disseny de campanyes de sensibilització mediambiental.
 • Promoure un treball en educació en valors.
 • Fer que l’esperit de servei, el compromís, el voluntariat i la participació activa i creativa en campanyes de solidaritat, esdevinguin els eixos transversals.
 • Garantir l’ús del català com a llengua vehicular del centre així com el coneixement de les festes i tradicions pròpies de la nostra terra.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website