Atenció al públic:

8h-13h/15h-17h

Joaquima de Vedruna, 2

08650 Sallent

938 370 520

vedrunasallent@vedruna.cat

Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

null

EL GUST PER LA LECTURA

El programa El Gust per la Lectura té per objectiu la formació de bons lectors i lectores. Es tracta que, al llarg de la seva formació educativa, els nostres alumnes esdevinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.

CURS ESCOLAR 2023-2024:

CURS ESCOLAR 2022-2023:

CURS ESCOLAR 2021-2022:

CURS ESCOLAR 2020-2021

null

Escola Verda

La nostra escola s’integra en el programa Escoles Verdes del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Un programa que aglutina i dinamitza tots aquells centres que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tenen com a finalitat afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

Creiem en la sostenibilitat com un valor present i futur pels nostres alumnes. Un valor transversal que pot treballar-se des de totes les àrees, donant una visió ambiental global. Treballem per incloure’l en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).

Impulsem accions pedagògiques destinades a impulsar la comunitat educativa cap a la Sostenibilitat.

null

Projecte ODS

Les Nacions Unides ha establert l’Agenda 2030 i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com una crida urgent a l’acció conjunta per fer indissociables progrés, sostenibilitat, justícia i Drets Humans. Mitjançant un temàtica transversal comú a tots els cursos, activem i motivem a l’alumnat a participar i aprendre. A través de projectes d’aula els alumnes van descobrint i treballant els 17 objectius ODS, per posar fi a la pobresa, donar resposta a les necessitats socials com l’educació, la salut, la igualtat i les oportunitats laborals, lluitar contra el canvi climàtic i treballar per preservar boscos i oceans.

null

Tecnologia aplicada a l’aula (entorn Google)

Els entorns virtuals d’aprenentatge són espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquests entorns contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:

  • Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria.
  • Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses en el nostre entorn d’aprenentatge.
null

Robòtica educativa en horari escolar a partir de P3 i fins 6è

La Robòtica Educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.

Així mateix, la robòtica educativa possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració o l’autosuperació.

null

Exàmens de Cambridge

L’escola ofereix la possibilitat de preparar els alumnes per presentar-se a examen i obtenir un certificat de nivell d’anglès d’aquesta universitat o l’equivalent al Certificat del Marc Comú Europeu de referència.

null

Conveni Vedruna Catalunya amb Sant Joan de Déu

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.

Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

null

Itinerari psicopedagògic

L’Itinerari psicopedagògic té com a objectiu principal acompanyar el creixement personal dels alumnes adaptant-nos a les capacitats i possibilitats de cadascú. Aquesta proposta pren forma a partir d’un seguit d’actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar tenint present el procés evolutiu i maduratiu.

En aquest itinerari podreu trobar actuacions vinculades a:

  • La detecció precoç, sobretot en l’etapa d’educació infantil i primers cursos de primària, on és molt important detectar allò que pot dificultar el procés d’ensenyament–aprenentatge de l’alumnat.
  • El coneixement de les capacitats cognitives i acadèmiques mitjançant proves, algunes d’elles externes que el Departament d’Ensenyament realitza a nivell de Catalunya, com les competències bàsiques a 6è de primària i 4t d’ESO i altres d’internes seleccionades pels psicopedagogs.
  • Les tècniques d’estudi i cohesió de grup en els primers cursos de l’ESO per tal de vetllar pel canvi d’etapa, sobretot a nivell organitzatiu de l’alumnat.
  • L’orientació professional dels nostres alumnes per tal de seleccionar els estudis postobligatoris (batxillerat, cicles formatius i accés a la universitat) més adients per a cada perfil.
null

Projecte DUNA

El Projecte DUNA s’adreça als infants de segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) i neix amb la voluntat de treballar els valors i les emocions a l’escola. Una educació en valors que és a la base d’una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb el nostre model educatiu.

null

Pastoral

EDUQUEM LA MIRADA

Educar la mirada, aquest és l’Objectiu Educatiu de les escoles Vedruna Catalunya pel trienni 21-24. Educar la mirada significa treballar una triple dimensió:

  • la mirada cap al propi interior,

  • la mirada cap als altres

  • i la capacitat d’aprendre a mirar el nostre món.

Si aprenem a mirar-nos a nosaltres mateixos , aprenem a mirar l’altre/a i som capaços d’aprendre en un món global, haurem contribuït a tenir una mirada més tendra, empàtica i solidària.

null

SALLENT/ARTÉS 0-16

Junts dels 0 als 16 anys

La Fundació Vedruna Catalunya Educació aplega 37 escoles d’arreu del país, entre elles les de Sallent i d’Artés, compartint un mateix projecte educatiu i una manera de fer i un estil propi.

La proximitat geogràfica entre les dues poblacions facilita el treball col·laboratiu i enxarxa i possibilita una oferta educativa dels 0 als 16 anys que s’inicia a la llar d’infants a Sallent i finalitza amb l’educació secundària a Artés. Transport gratuït.

La cooperació entre les dues escoles permet enfortir les línies educatives pròpies, coordinar i compartir recursos humans i encaminar-nos cap a l’escola del segle XXI fent dels alumnes els protagonistes del seu aprenentatge.

null

KURSAAL

Participació de l’escola al Projecte Rexics, Cantaxics i Cantània. Tres projectes adreçats a Educació Infantil, Cicle Inicial i Cicle Superior, respectivament, per apropar als infants a l’art de la música i el teatre.
Rexics és un espectacle creat i interpretat expressament per a infants, que permet que els alumnes estiguin asseguts dalt de l’escenari seguint i participant de l’espectacle, aprop dels intèrprets i músics. Durant la funció els infants són els oïents, però a la vegada esdevenen part important de l’espectacle amb les seves petites intervencions.

Cantaxics i Cantània consisteix en formar part del cor d’una cantata a la Sala Gran del Kursaal conjuntament amb altres escoles i amb músics en directe.

Les cantates que es treballen en aquest projecte són les que produeix l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música).

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website