Atenció al públic:

8h-13h/15h-17h

Joaquima de Vedruna, 2

08650 Sallent

938 370 520

vedrunasallent@vedruna.cat

Llar d’Infants

ELS MÉS MENUTS DE L’ESCOLA

(DE 0 A 3 ANYS)

Les primeres passes

L’objectiu de la Llar és vetllar pel desenvolupament integral de l’infant en un un entorn de confiança on se sentin acollits i vagin assolint la seguretat necessàries per ajudar-los a créixer i estimular al màxim les seves capacitats.

La vida quotidiana és l’eix vertebrador de l’activitat a la Llar i a través de la gran varietat de propostes educatives, adaptades al seu moment evolutiu, van adquirint nous aprenentatges, com autonomia, hàbits, convivència i socialització, sent el joc la font principal d’aprenentatge.

Matrícula oberta

Si esteu interessats/des en conèixer la Llar d’Infants, podeu demanar cita prèvia trucant al telèfon 93 837 05 20 o omplint el formulari aquí.

Llar autoritzada i subvencionada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

 • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant­-se de les seves possibilitats.
 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
 • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.
 • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar­-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
 • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.
 • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica dels conflictes.
 • Comportar­-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
 • Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes d’activitats i materials, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, pensar, inventar, imaginar, expressar, compartir, emocionar-se… i interactuar amb els companys i companyes.
 • A la Llar hi ha quatre ambients d’aprenentatge: Qui sóc?, Art, Explorem i Llum i moviment.
 • Un dels objectius del ambients d’aprenentatge és donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.
 • La llar contribueix al desenvolupament emocional i afectiu en col·laboració amb les seves famílies proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
 • El treball de les emocions és bàsic per al bon desenvolupament dels infants, per aquest motiu ja des de ben petits es treballa per la consciència, regulació o gestió emocional de tots els nens i nenes.
 • La imatge que cada infant té de sí mateix (autoconcepte) és un pas necessari pel desenvolupament de l’autoestima. És per això que a la Llar comencem a treballar l’autoconcepte per a poder arribar a l’autoestima i així aprendre a acceptar-nos i a estimar-nos (autoestima)
 • Auxiliar de conversa nadiu o nadiua.
 • Sessions setmanals d’anglès a P1 i P2 amb l’auxiliar de conversa per sensibilitzar els infants de forma progressiva envers aquesta llengua estrangera.
 • Estones de pati i aula on l’auxiliar de conversa s’adreça als infants en anglès d’aquesta manera es pretén que aquesta llengua estigui present en situacions quotidianes del dia a dia de l’escola amb l’objectiu que l’aprenentatge d’aquest idioma es faci de forma natural.
 • La comunicació amb la família ha de ser fluida i constant per consolidar les bases dels aprenentatges dels més petits i petites. Per aquest motiu hi haurà un tracte directe i diari a les entrades i sortides i s’estableix la comunicació diària amb les famílies a través de la plataforma o App de ClickEdu
 • Entrevistes individuals.
 • Entrega d’informes al primer i tercer trimestre.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website